Русский
מבצע "מזוזה"
מבצע מזוזה הוא אחד מעשרת המבצעים שהכריז הרבי מתוך מטרה לקרב יהודים לשמירת תורה ומצוות.
מאז תחילת המבצע, עורר הרבי פעמים רבות על קביעת מזוזות כשרות בכל בית יהודי ועל בדיקתם מעת לעת, והזכיר בקשר לכך את דברי חז"ל שלמזוזה יש סגולה לשמור ולהגן על היהודי ועל ביתו ורכושו בכל זמן ועת.
מטרת המבצע היא להשתדל שלכל חדר בבית יהודי תהיה מזוזה כשרה, השומרת את כל מי שנמצא בבית, ומגינה על היהודי בכל מקום שהוא הולך ונמצא, כפי ההבטחה הכתובה בתהלים "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם".
הרבי אמר כי אסונות רבים היו נמנעים אם מבצע מזוזה היה קיים לפני עשרים שנה.
לפי התלמוד, המזוזה שומרת על הבית ועל אנשיו, גם כאשר הם יוצאים מן מהבית. הרבי פרסם מעלה זו של המזוזה, ונימק זאת בכך שהתלמוד עצמו מדגיש את יכולת השמירה של המזוזה.  צריך לקבוע מזוזה בכל הפתחים של הבית או העסק . כל הפתחים חשובים באותה מידה. גם מטבח, מרפסת, מחסן, ממ"ד, סלון, חדרי שינה, חדר עבודה, משרד, כניסה ראשית. למעט שירותים ואמבטיה שם לא קובעים מזוזה. 
(מתוך chabadpedia.co.il


חשיבות בדיקת מזוזה  
הדיו שעל גבי הקלף עלול לדהות ואף להתקלף במקרים מסויימים. הדבר נובע מתנאי אקלים, איכות הקלף והדיו ומשתנים נוספים. לעתים מזיקים עלולים לגרום למזוזה פגם וכך גם מים או חומרים כימיקליים שחודרים למזוזה. ובכן, הבדיקה נעשית על ידי "סופר סת"ם" מומחה שבודק את כשרות הקלף עצמו וכן האם הקלף נשחק, נקרע, התפורר או התיישן. לגבי הדיו נבדקת האפשרות שהדיו השחור דהה עם חלוף השנים. לאחר מכן נבדקות המילים אות אות, האם כל האותיות שלמות, האם חסר אותיות, האם ישנן אותיות מיותרות, האם האותיות נכתבו מלכתחילה לפי תקן ההלכה, צורת האותיות. לבסוף מכריע ה"סופר סת"ם" האם המזוזה היא  "כשרה" או "פסולה". כל התהליך נמשך מספר דקות.
לכן חשוב כל כך לבדוק את המזוזה, פעם בשנה או שנתיים, על ידי מגיה מוסמך שיכול לגלות "גילוי מוקדם" של תחילת דהיית אותיות או נזק אחר שנגרם למזוזה. כל עוד הדהייה אינה מהותית, באופן שפוסל את המזוזה, יכול סופר סת"ם לחזק את האות שנחלשה ולהותיר את המזוזה בכשרותה. (מתוך chabad.org.il)
בהתאם לאמור, מצוי שמזוזה שנבדקה ונמצאה כשרה, תיפסל כעבור שנה או שנתיים. זו הסיבה למנהג המקובל לבדוק את המזוזה פעם בשנה-שנתיים, למרות שמצד הדין - ניתן להסתפק בבדיקה פעמיים בשבע שנים, והוא הדין בתפילין.
עלות בדיקת מזוזה בין 10 ל-15 ש"ח, כתובת למסירת תפילין ומזוזות - תלוי בישוב / שכונה בה נמצא האדם, יש להשאיר פרטים בדף צור קשר (מתוך chabad.org.il)
רכישת מזוזה חדשה

כללי יסוד ברכישת מזוזות:
​​​​​​​

לצערנו, כי שוק המזוזות פרוץ ביותר. השוק מוצף במספר רב של מזוזות מזוייפות (מודפסות, מצולמות וכדומה) או פסולות. רבים מנצלים את חוסר-הידע של ההמון ומשווקים מזוזות שאינן שוות יותר מפיסת-נייר. לכן אין לסמוך על חזות חיצונית ועל הנחות-יסוד שלא תמיד יש להן כיסוי. יש לרכוש תפילין ומזוזות רק במקום מהימן ומידי אנשים ירא-שמים באמת.
יש לוודא היטב כי המזוזה עברה הגהה על-ידי סופר סת"ם ירא-שמים.

יש להכיר את ההבדל הבסיסי בין קלף משוח לקלף בלתי משוח. הקלף, במקורו, אינו נוח כל כך לכתיבה. לפיכך יש המושחים אותו בסיד מסויים, דבר המקל על מלאכת הכתיבה. משיחה זו כשרה מבחינת ההלכה, אולם היא מקצרת ביותר את אורך-שנותיהן של התפילין ושל המזוזות שנכתבו על הקלף המשוח. הם הופכות רגישות לשינויי מזג-האויר, ללחות וכדומה. מזוזות מעטות (מהסוג הזה) מצליחות לשמור על כשרותן מעבר לשנה אחת.

המזוזות הזולות, לא רק שטיבן ירוד, גם רמת ההקפדה בכתיבתן, בדרך כלל, נמוכה יותר. לכן עדיף לשלם יותר ולרכוש מזוזות מהודרות.

סניפי חב"ד ברחבי הארץ מוכרים בציבור כאמינים וכמוסמכים בכל הקשור לשטח זה. ניתן לרכוש בהם תפילין ומזוזות באיכות טובה וגם לקבל ייעוץ והסברה במאור-פנים.
(מתוך chabad.org.il)

Coi בניית אתרים